top of page
  • Obrázek autoraFitness Maximus

Konečně zdravý, opravdový jogurt!


Našli jsme pro vás zajímavý a na českém trhu unikátní produkt vhodný pro kvalitní zažívání a zdravou výživu. Spíše než o propagaci výrobku nám jde o vysvětlení složení a jeho následky pro trávicí ústrojí sportovce. Tento produkt má sice pár mínusů, ale zato dvě veliká plus. Mezi mínusy můžeme počítat částečné slazení rafinovaným cukrem což je jed par excellance ale hlavním sladidlem je glukózo-fruktózový sirup. Další špatná složka je GMO modifikovaný kukuřičný škrob, který však najdete dnes již prakticky všude.

Velikými plus jsou však dvě unikátní bakterie, na které na českém trhu jen tak nenarazíte, zvláště v této skvělé kombinaci. Bakterie Lactobacillus delbruecki Bulgaricus a Streptococcus thermophilus, jsou velice prospěšné pro zažívání a zdraví trávicího traktu. Zapomeňte na umělou mutantní a toxickou Bifidus acti regularis či Lactobacily typu plantarum, fermentum, rhamnousus, brevis, casei, acidophilus nebo na "jogurtovou kulturu".

Lactobacilus Bulgaricus je něco jako mercedes mezi bacily. Jde o původní Lactobacil původních bulharských jogurtů, které přinášejí skutečnou dlouhověkost, když pomineme moderní toxické přísady samotných výrobků jakými josu právě GMO škrob či bílý cukr.

Bacteria Bulgaris byla poprvé identifikována v roce 1905 Bulharským doktorem Stamenem Grigorovem. Vědci hledali nejdéle žijící obyvatele Evropy a ti se nacházeli v Bulharsku. Po nákladném a dlouhém výzkumu zjistili, že skutečným životodárným zdrojem, který způsobuje dlouholetost Bulharských horalů je jogurt, který obsahoval tuto původní bacilovou kulturu. Do té doby byl jogurt prakticky neznámý produkt. Veřejný prodej jogurtu začal až dlouho po tomto významném objevu. Jeho primární doménou je fakt, že tato bakterie pomáhá tělu dospělého člověka vyrovnat se s laktózou, které tělo dospělého člověka nedokáže strávit a kterou se tento bacil živí. Je tedy zvláště dobrý pro jedince trpící na laktobacilovou intoleranci. Vedlejší produkt této metamorfózy je schopnost vytvářet z mléčného produktu amino kyseliny, takže z látky tělu nepřizpůsobivé vytvoří látku vysoce prospěšnou, zvláště pro sportovce. Tento proces však probíhá pouze pokud Bacteria Bulgaris pracuje ve spolupráci s bakterií Streptococcus thermophilus.

Výčet pozitiv však nekončí. Bakterie Streptococcus thermophilus neprodukuje endospóry a s Laktobacily typu Burgaricus je vysoce synergická a vzájemně se doplňují.

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus je vysoce pozitivní bakterie a homofermentativní fakultativní anaerob, ze skupiny Viridánů. Nemá negativní vliv na cytochromy, neoxiduje, a nekatalizuje, což má pozitivní vliv na alfa-hemolytické aktivity. Co je však nejskvělejší na této bakerii? Je takzvaně nemotilní, netoxická a netvoří především toxické endospóry.

Endospóry jsou tzv."spící buňky", patří mezi bakterie, které na těžký nedostatek výživných látek odpovídají tvorbou morfologicky odlišného typu buňky. Termín endospóra je v užším smyslu vyhrazen pro útvary tvořené bacily a clostridiemi, ačkoli podobné spóry produkují další toxický typ bacilů - streptomycety. Clostridium je rod bakterií volně žijících hlavně v mírně kyselých půdách, kde se podílí na hnilobných procesech. Dále je nacházíme ve vodách. Při kontrole čistoty pitné vody je výskyt těchto bakterií mezní hodnotou. Nalezneme je také v prachu a někdy kontaminují potraviny či trávicí ústrojí domácích živočichů. Clostridium se též minoritně vyskytuje jako epifytní mikroflóra na rostlinách, kde produkuje kyselinu máselnou. Clostridium se též vyskytuje jako amylolytická bakterie v bachoru a je součástí střevní mikroflóry i u jiných živočichů. Co je podstatné? Tyto bakterie produkují toxiny, které mohou započít rakovinotvorné bujení. Jen několik málo druhů je schopno tvořit toxiny, smrtelně nebezpečné pro člověka i jiná zvířata a Clostridium patří mezi ně.

Endospóra je metabolicky stagnující a vůči podmínkám prostředí velmi odolná buňka schopná přežít teplotní extrémy, sucho a vysokou dávky ionizujícího záření. Odhadovaná životnost endospóry se pohybuje mezi tisíci až miliony let. Proces opětovné přeměny endospóry na metabolicky činnou bakterii se nazývá germinace neboli pučení. Jak se jí zbavit? Především nepokračovat v konzumaci umělých a motilních bakterií, které se objevují v 90% jogurtů. Jogurty, které si koupíte běžně v supermarketech obsahují umělé, agresivní Laktobacily, které navíc bez ochranné složky Streptococcus thermophilus mohou být pro jedince, který se živí nízkokalorickou stravou, prochází dietou nebo procesem hubnutí, či je citlivý na laktózu, zdraví nebezpečné. Nejenže v takové formě jsou prospěšné organizmu jen dočasně. Jejich dlouhodobá konzumace vám může dokonce způsobit rakovinu a kompletně zničit celé zažívání. Některé jsou i velice nebezpečné samy o sobě jako například uměle vytvořená Bifidus acti regularis, která zabije vše kromě sebe a bez opakované konzumace této bakterie velice dlouho trvá než si organizmus vytvoří harmonicky správné prostředí, tudíž činí vaše trávicí ústrojí zcela závislé na této motilní bakterii, která morfuje na endospóry, které produkují toxiny.

Renální karcinom (RCC) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvinného parenchymu a představuje přibližně 3 % všech zhoubných nádorových onemocnění dospělé populace. Z urologických malignit dosahuje nejvyšší letality. RCC se vyznačuje vysokou chemo- a radiorezistencí a časným relapsem po nefrektomii. Jedním z klíčových procesů v progresi RCC je proces epiteliálně-mezenchymální tranzice, který je zodpovědný za přeměnu nemotilních a neinvazivních epiteliálních buněk na motilní a invazivní mezenchymální buňky. MikroRNA (miRNA) jsou 21-23 nukleotidů dlouhé nekódující RNA schopné post-transkripční regulace genové exprese a jejich deregulace je spojena i s procesem EMT u RCC. Cílem této studie bylo stanovení hladin exprese vybraných miRNA (miR-200b, miR-200c, miR-141, miR-192 a miR-215) v tkáních primárních nádorů 75 pacientů s ccRCC. Měření bylo provedeno pomocí kvantitativní real-time PCR a výsledky byly následně korelovány s klinicko-patologickými daty.

Výhody tudíž překonávají nejen mírná negativa produktu samotného, ale všem českým konkurenčním produktům dává svým složením pěkně na frak.

Zajímejme se více o to co jíme, protože JSME to co jíme. Strava je základem úspěchu a zdraví každého sportovce!

102 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page